Cambrian Mountains Food, Drink and Craft Fair

Event date: 
23 October 2021
Event time: 
10:00 - 16:00
Location: 
Elan Valley Visitor Centre

We’re very excited to announce that, working with the Cambrian Mountains Initiative, we’re holding a Cambrian Mountains Food, Drink and Craft Fair on the 23rd of October from 10am – 4pm. The event is free, and no booking is required. Come along and find some fantastic, locally produced food, drink, and crafts!

For more information email rangers.elan@dwrcymru.com

 

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod ni, ar y cyd gyda Menter Mynyddoedd Cambria, yn cynnal Ffair Bwyd, Diod a Chrefft Mynyddoedd Cambria ar y 23ain o Hydref o 10yb i 4yh. Mae’r digwyddiad am ddim, a does dim rhaid bwcio o flaen llaw. Dewch draw i ddarganfod bwyd, diod a chrefft lleol gwych!

Am ragor o wybodaeth ebostiwch rangers.elan@dwrcymru.com