Spooky Dam Open Day

Event date: 
29 October 2021 to 30 October 2021
Event time: 
14:00 - 18:00
Location: 
Pen y Garreg Dam

Halloween has arrived at Pen Y Garreg!

Do you dare to venture along our spooky woodland trail and inside a haunted Pen Y Garreg dam? (This is a family friendly activity!)

Make your way up through the woodland keeping an eye out for the pumpkin markers. On each marker is a letter. Use these letters to create a password which will get you past the gatekeeper and into the dam.

Walk though Pen Y Garreg dam to the central tower where you can collect a Halloween treat, then continue your journey through the dam, down through the woodlands and back to your car.

Costumes are optional but recommended!

Entry is £5 for adults and £1.50 for those aged 18 and under with half of all proceeds going to our chosen charity WaterAid.

Book here: https://eola.co/w/939/activities/other-spooky-dam-open-day

 

Mae Calan Gaeaf wedi cyrraedd Pen y Garreg!

A feiddiwch chi mynd am dro yn ein coedwig iasol a mentro tu mewn i’r argae ysbrydol Pen y Garreg?

Crwydrwch i fyny trwy’r coetir gan gan llygad allan am yr arwyddbyst pwmpen. Ar bob arwyddbost fe ddewch o hyd i lythyren. Defnyddiwch y rhain i greu cyfrinair a fydd yn eich cael chi heibio ceidwad y porth ac i mewn i’r argae.

Cerddwch trwy argae Pen y Garreg tuag at y tŵr canolog lle allwch chi gasglu trît Calan Gaeaf, ac yna parhewch â’ch taith trwy’r argae, i lawr trwy’r goedwig ac yn ôl i’ch car.

Mae gwisg ffansi'n opsiynol ond yn hwyl!

Y pris mynediad yw £5 i oedolion a £1.50 i blant 18 oed ac iau, a bydd hanner yr holl elw'n mynd i elusen WaterAid.

Bwciwch yma: https://eola.co/w/939/activities/other-spooky-dam-open-day