A Moorland Walk

Event date: 
1 August 2021
Event time: 
11am / 11yb
Location: 
Penbont car park

Powys Ramblers member Chris will lead this 7.5 mile walk over moorland on rocky and boggy paths, which are well defined. Starting from Penbont car park, the route heads for the top of Pen y Garreg Dam before continuing upwards beside a steep sided valley out onto open ground, heading towards Crugyn. With glorious views over Pen y Garreg Reservoir, the dark sky shelter on Tynllidiart Hill and the local town of Rhayader in the east, the route forks right to Bwlch Croesnewydd and follows down to the minor road. Turning westward for a short while, this scenic walk climbs to Y Glog Fawr then drops down to the cycle trail and back to the start of the walk. This walk is suitable for families looking to experience basic moorland walking. Please bring a packed lunch and drinks. Meet at Penbont Car Park SN915674. 

This event is free: please book your place here

---

Taith Gerdded y Gweundir
1af o Awst
Dydd Sul

Fe fydd Chris, aelod o Grwydrwyr Powys, yn arwain y daith gerdded 7.5 milltir dros weundir  ar lwybrau eglur creigiog a chorsog.  Gan ddechrau o faes parcio Penbont, mae’r llwybr yn anelu at gopa Argae Pen y Garreg cyn parhau tuag i fyny wrth ymyl gwm serthochrog allan i dir agored, gan anelu tuag at Grugyn.  Gyda golygfeydd godidog dros Gronfa Ddŵr Pen y Garreg, lloches yr wybren dywyll ar Fryn Tynllidiart a’r dref leol Rhaeadr i’r dwyrain, mae’r llwybr yn ymrannu i’r dde i Fwlch Croesnewydd gan ddilyn i lawr i’r ffordd fach.  Gan droi tua’r gorllewin am ychydig, mae’r daith gerdded olygfaol yn dringo i’r Glog Fawr cyn disgyn i’r llwybr seiclo ac yn ôl at fan cychwyn y daith gerdded.  Mae’r daith gerdded hon yn addas i deuluoedd sydd eisiau profiad sylfaenol o gerdded yn y gweundiroedd. Dewch â bocs bwyd a diod.  Man cyfarfod ym maes parcio Penbont SN915674.