Ramble Around the Dams

Event date: 
29 May 2021
Event time: 
10am / 10yb
Location: 
Penbont car park

Powys Ramblers member Graham will lead this strenuous 9.5 mile walk, providing high level views of three reservoirs. Starting gently alongside Garreg Ddu reservoir, the walk climbs steeply onto Moelfryn from Tynllidiart Farm, allowing views back towards Garreg Ddu, before cresting the brow and gaining scenic views of Pen-y-garreg and Craig Goch Reservoirs. A walk down a wet path leads to the beautiful little Nant Brithgwn valley. After a stream crossing, a short climb leads to the open hillside of Esgair Brithgwn, before dropping steeply down to the road and crossing the dam. The second half of the walk is along Craig Goch reservoir which climbs steadily to Esgair Perfedd which then drops down and fords a broad shallow watercourse, joining the mountain road. A tricky narrow stream crossing leads to open moorland of Crugyn before returning to the car park via Esgair Pen-y-garreg. Meet at Penbont car park SN914672.

This event is free - please book your place here

---

Taith Gerdded o gwmpas yr Argaeau
29ain o Fai / Dydd Sadwrn

Fe fydd Graham, aelod o Grwydrwyr Powys yn arwain y daith gerdded 9.5 milltir egnïol hon, sy’n cynnig golygfeydd o uchder o’r dair gronfa ddŵr.   Gan ddechrau’n hamddenol wrth ochr cronfa ddŵr Garreg Ddu, mae’r daith yn dringo’n serth i fyny i Foelfryn o Fferm Tynllidairt, gan gynnig golygfeydd yn ôl tuag at Garreg Ddu, cyn croesi’r grib a chael eich gwobrwyo â golygfeydd godidog argaeau Pen y Garreg a Chraig Goch.  Mae’r daith i lawr llwybr gwlyb yn arwain i gwm bach hyfryd Nant Brithgwn.  Ar ôl croesi nant, mae taith gerdded fer yn arwain i fryn agored Esgair Brithgwn, cyn syrthio’n serth i lawr i’r ffordd a chroesi’r argae.  Mae ail hanner y daith wrth ochr argae Craig Goch yn dringo’n gyson i Esgair Perfedd cyn syrthio i lawr a chroesi rhyd bas a llydan, cyn ymuno â ffordd y mynydd.  Mae croesi nant cul ond heriol yn arwain at rostir agored Crugyn cyn dychwelyd i’r maes parcio trwy Esgair Pen y Garreg.  Man cyfarfod ym maes parcio Penbont SN914672.