Virtual Information Sessions on Devil's Gulch

Event date: 
4 Chwefror 2021 to 28 Chwefror 2021
Event time: 
9am - 5pm
Location: 
Online

Welsh Water will be holding virtual information sessions to explain the latest situation at Devil’s Gulch.  You can find out more here

To let us know about your views on the proposed solutions or any other suggestions you may have, please email us at Rangers.Elan@dwrcymru.com no later than end of February.

 

 

Bydd Dŵr Cymru yn cynnal sesiynau gwybodaeth rhithiol am y sefyllfa diweddaraf yng Ngheunant y Diafol. Cewch canfod mwy yma

I rannu eich safbwyntiau am yr atebion posibl, neu i rannu unrhyw awgrymiadau sydd gennych, anfonwch neges e-bost atom ni yn Rangers.Elan@dwrcymru.com cyn diwedd mis Chwefror.