**POSTPONED** Creative Elan: Nature Crafts

Event date: 
8 April 2020
Event time: 
1pm - 4pm
Location: 
Old Hospital Site, Elan Village

**POSTPONED**

Join Tir Coed tutors for an afternoon of outdoor crafts, including whistle making, fire lighting, nature arts and more! No minimum age. Drop in session. For more information email: beth.rees@elanvalley.org.uk

Directions to the Old Hospital Site coming from the Visitor Centre: walk back down the drive, turn right. Cross the bridge, on your right is the Old Hospital Site


CREFFTAU NATUR

Ymunwch â thiwtoriaid Tir Coed am brynhawn o grefftau yn yr awyr agored, gan gynnwys gwneud chwibanau, cynnau tân, celf natur a mwy! Dim isafswm oedran. Sesiwn galw heibio. Am fwy o fanylion e-bostiwch: beth.rees@elanvalley.org.uk

Cyfarwyddiadau i Safle’r Hen Ysybyty yn dod o'r Ganolfan Ymwelwyr: cerddwch yn ol i lawr y dreif, trowch i'r dde. Croeswch y bont, ac yna ar y dde i chi mae Safle'r Hen Ysbyty.