*CANCELLED* Elan Valley Sheepdog Trials / Treialon Cŵn Defaid Cwm Elan

Event date: 
22 Awst 2020
Event time: 
10am / 10yb
Location: 
Frondorddu Farm SN 948658

Local shepherds compete to find the champion sheepdog. Marvel at the way the dogs and their handlers manoeuvre sheep through a number of obstacles. Enquiries to Eira Edwards 01597 810721. Location: Frondorddu Farm SN 948658.

**

Mae’r bugeiliaid lleol yn cystadlu i ddod o hyd i bencampwr y cŵn defaid. Rhyfeddwch wrth i’r cŵn a’u trafodwyr yrru’r defaid trwy nifer o rwystrau.  Ymholiadau at Eira Edwards 01597 810721. Lleoliad: Fferm Frondorddu, SN 948658.