*CANCELLED* Two Dams Walk

Event date: 
11 Awst 2020
Event time: 
11am
Location: 
Elan Valley Visitor Centre

Visit two partial dams. Meet Powys Ramblers member Chris for an 8 mile, mixed terrain walk starting through Cnwch Wood before taking to tarmac up to Ty'n y Pant. We then skirt the forestry towards Llannerch y Cawr before returning via Dol y Mynach, Graig Fawr, Nant y Gro and Caban Coch Reservoir. Another challenging walk for families and older children. Meet at the Visitor Centre.

****

Dau Daith Gerdded i’r Argaeau  

Dydd Mawrth 11 - 11yb.
Ymweliad â dau argae rhannol. Cwrddwch ag aelod o Grwydrwyr Powys sef Chris am daith gerdded 8 milltir, ar dir cymysg gan ddechrau yng Nghoedwig Cnwch, cyn mynd ar darmac i fyny i Dy’n y Pant. Rydym wedyn yn cerdded o gwmpas y goedwig tuag at Llannerch y Cawr cyn dychwelyd heibio Dol y Mynach, Graig Fawr, Nant y Gro a chronfa ddŵr Caban Coch. Taith gerdded heriol arall ar gyfer teuluoedd a phlant hŷn. Man cyfarfod yn y Ganolfan Ymwelwyr.