**CANCELLED** The Amazing Archaeology of Rabbits

Event date: 
25 July 2020
Event time: 
11am and 2pm
Location: 
Pont ar Elan car park

Get outdoors with your family and learn some archaeology in the stunning landscape of the Elan Valley. Jenny Hall and Paul Sambrook of Trysor are looking forward to showing you some remarkable archaeological sites whilst you enjoy your picnic. To book please visit Eventbrite.

Meet at Pont ar Elan car park.

****

Archaeoleg Ryfeddol Cwmningod 
Dydd Sadwrn 25 - 11yb a 2yp.
Ewch allan i’r awyr agored gyda’ch teulu a dysgwch am archaeoleg yn nhirwedd arbennig Cwm Elan. Mae Jenny Hall a Paul Sambrook o Trysor yn edrych ymlaen at ddangos rhai o safleoedd archaeolegol rhyfeddol i chi tra fyddwch yn mwynhau eich picnic. Fe fydd taith gerdded hawdd a byr i’r safloedd. Dewch â bocs bwyd, gwisgwch esgidiau cerdded a dillad ar gyfer yr awyr agored. 
I archebu lle, ymwelwch â https://trysor.eventbrite.co.uk. Man cyfarfod ym maes parcio Pont ar Elan.