*CANCELLED* All is Aflutter and Aglow / Pethau sy’n Siffwrd a Thywynnu

Event date: 
18 July 2020
Event time: 
8.30pm / 8.30yh
Location: 
Caban Coch car park

Celebrate the wonder of the Elan Valley International Dark Sky Park and join Sorcha Lewis who will be on hand to show you how wonderful and exciting the world of bats and moths really are and we can look to see the amazing illuminated world of the glow worm. Meet at Caban Coch car park.

**

Helfa Natur gyda’r Nos
Dydd Gwener 31 - 8.30yh.
Mae Cwm Elan yn llawn bywyd gwyllt, yn enwedig o gwmpas Fferm Llannerch y Cawr. Fe fydd yr arweinwyr bywyd gwyllt Sorcha Lewis a Janice Vincett yn eich tywys ar daith gerdded hamddenol gyda’r hwyr, gan ddangos i chi’r sgiliau priodol er mwyn darganfod gwyfynod, ystlumod a bywyd gwyllt.Gwyliwch y sêr yn ymddangos yn wybren yr haf ym Mharc Genedlaethol Wybren Dywyll Cwm Elan. Gwisgwch ddillad ar gyfer yr awyr agored, dewch â’ch eli ymlid pryfed a thortsh. Man cyfarfod ym maes parcio Llannerch y Cawr.