*CANCELLED* The Beautiful Brithgwm

Event date: 
15 July 2020
Event time: 
11am
Location: 
Penbont car park

Visit the beautiful Nant Brithgwm Valley with Chris from Powys Ramblers. Starting from Penbont car park, this 8 mile walk takes us to Tynllidiart before climbing to Moelfryn, skirting round Esgair Brithgwm and dropping down into the valley. After fording the watercourse we pick up an old low stone wall down to Craig Goch Dam. Return is likely to be by road due to problems with the Devil’s Gulch. One steep climb, rough walking and wet ground makes this a challenging walk for families and older children. Meet at Penbont car park.

****

Brithgwm Prydferth
Dydd Mercher 15 - 11yb.
Ymweliad â phrydferthwch Cwm Nant Brithgwm gyda Chris o Grwydrwyr Powys. Dechreuir o faes parcio Penbont, ac fe fydd y taith gerdded 8 milltir yn mynd â ni i Dynllidiart cyn dringo i Foelfryn, gan gerdded o gwmpas Esgair Brithgwm a disgyn i’r cwm. Mae un dringfa serth, cerdded ar dir garw a glwyb yn gwneud hyn yn daith gerdded heriol ar gyfer teuluoedd a phlant hŷn. Man cyfarfod ym maes parcio Penbont.