**CANCELLED** Craig Cnwch, Carn Gafallt and the Elan Valley Trail

Event date: 
11 July 2020
Event time: 
10am
Location: 
Elan Valley Visitor Centre

Dilys Harlow & Andrew Leonard will take you on a 10 mile, scenic walk around the south eastern upland landscape of the Elan Valley, over Craig Cnwch, past Pen y Castell, over Carngafallt, north to the Wye and return along the Elan Valley Trail. Please bring suitable walking equipment, boots, drinks and a packed lunch. A joint walk with the Brecon Beacons Park Society. Meet at the Visitor Centre. 

****

Craig Cnwch, Carn Gafallt a Llwybr Cwm Elan
Dydd Sadwrn 11 - 10yb.
Fe fydd Dilys Harlow ac Andrew Leonard yn eich tywys ar daith gerdded olygfaol o 10 milltir o gwmpas tirwedd yr ucheldir ar ochr de ddwyreiniol Cwm Elan, dros Graig Cnwch, heibio Pen y Castell, dros Garngafallt, i’r gogledd o’r Gwy gan ddychwelyd ar hyd Llwybr Cwm Elan. Digwyddiad ar y cyd â Chymdeithas Parc Bannau Brycheiniog. Man cyfarfod yn y Ganolfan Ymwelwyr.