**POSTPONED** Creative Elan

Event date: 
4 April 2020 to 10 April 2020
Event time: 
Various
Location: 
Various

**POSTPONED**

 

Come and enjoy a range of arts workshops in the first week of the Easter Holidays. Ever fancied making a mug from clay? Get the children involved in decorating fairies, goblins and other mythical creatures. Come and have a go at painting the way people did in the Elan Valley thousands of years ago in the Elan Valley.

Workshops include:

Make Your Own Mythical Creatures

Pottery Making Workshop

Sing Your Socks Off!

Caveman Creations

Nature Crafts

 

Please note that some workshops require booking - please see individual pages for more information.


ELAN CREADIGOL

Dewch i fwynhau ystod o weithdai celfyddydol yn ystod wythnos gyntaf Gwyliau'r Pasg. Ydych chi erioed wedi ffansio gwneud mwg o glai? Gall y plant gymryd rhan wrth addurno tylwyth teg, coblynnod a chreaduriaid chwedlonol eraill. Dewch i roi cynnig ar baentio yn yr un ffordd â phobl Dyffryn Elan filoedd o flynyddoedd yn ôl.

Bydd y gweithdai yn cynnwys:

Lluniwch eich Creadur Chwedlonol eich Hun

Gweithdy Crochenwaith

Canwch Nerth Eich Pennau!

Creadigaeth Dunion Ogof

Crefftau Natur

 

Sylwch fod angen cadw lle ar gyfer rhai gweithdai - gweler tudalennau unigol i gael mwy o wybodaeth.