**POSTPONED** Creative Elan: Caveman Creations

Event date: 
8 April 2020
Event time: 
10am - 2pm
Location: 
Rhayader Museum & Gallery

**POSTPONED**

Create your very own Ice Age masterpiece. Painting “cave man style” using natural pigments and brushes with Experimental Archaeologist, Vic Pardoe. Be inspired by the people who lived in the Elan Valley thousands of years ago and decorate your own Caveman Creation! 

Drop in. Children must be supervised. £2 per child (payable on the day, cash only). For more information email beth.rees@elanvalley.org.uk

 


CREADIGAETH DYNION OGOF

Crëuwch eich campwaith Oes Iâ eich hun.  Peintiwch yn “arddull dyn yr ogof”, gan ddefnyddio lliwiau a brwshys naturiol gydag Archeolegwr Arbrofol, Vic Pardoe. Dewch i gael eich ysbrydoli gan y bobl a oedd yn byw yn Nyffryn Elan filoedd o flynyddoedd yn ôl ac addurnwch eich Creadigaeth Person Ogof eich hun!

Sesiwn galw heibio. Rhaid goruchwylio plant. £2 y plentyn (talu ar y diwrnod, arian parod yn unig).  Am fwy o fanylion e-bostiwch beth.rees@elanvalley.org.uk