**POSTPONED** Creative Elan: Pottery Making Workshop

Event date: 
5 April 2020
Event time: 
10am - 3.30pm
Location: 
Rhayader Museum & Gallery

**POSTPONED**

Let Alex Allpress guide you to create and decorate your own piece of pottery. Come and play with clay as you create and decorate an egg cup, bowl, mug or more! No experience necessary.

For £5 the piece can be fired and picked up from CARAD at a later date. Minimum age 5; children must be supervised.

Places are limited to 8 per session. Booking required: to book, please visit Eventbrite.

For more information, email beth.rees@elanvalley.org.uk or call 01597 811 527.


Gweithdy Crochenwaith

Gadewch i Alex Allpress eich tywys i greu ac i addurno’ch darn eich hun o grochenwaith. Dewch i chwarae gyda chlai wrth i chi greu ac addurno cwpan wy, powlen, mwg neu fwy! Nid oes angen profiad.

Am £5 gellir ffwrndanio'r darn a'i gasglu o CARAD yn ddiweddarach. Rhaid goruchwylio plant a rhaid iddynt fod yn oleiaf 5 oed.

Mae lleoedd yn gyfyngedig i 8 y sesiwn. Mae angen archebu lle: i gadw lle ymwelwch ag Eventbrite.

Am fwy o fanylion e-bostiwch beth.rees@elanvalley.org.uk neu ffoniwch 01597 811 527.