Forest Creatures Workshop

Event date: 
14 December 2019
Event time: 
11am - 1pm
Location: 
Visitor Centre Education Room

Creating trembling forest creatures with branches, leaves and motors is fun!

Use materials found in the forest to make your own fantasy creature and learn how to make your creature become alive!

Come and join us in this family friendly workshop on December 14th at Elan Valley Visitor Centre from 11:00 to 13:00.

The Forest Creatures workshop will be hosted by the Elan Links Artists in Residence T.S Anna and Adri Schokker.

No experience necessary.

Age: 7-99

Places are limited, so book by emailing: trees@theforest.earth

 

 

Mae creu creaduriaid crynedig y goedwig allan o ganghennau, dail a moduron yn hwyl!

Defnyddiwch ddeunydd o’r goedwig i greu eich creadur ffantasi’ch hun a dysgwch sut i ddod â’ch creadur yn fyw!

Dewch i ymuno â ni yn y gweithdy addas i’r teulu ar 14 Rhagfyr yng Nghanolfan Ymwelwyr Cwm Elan o 11:00 hyd 13:00.

Cynhelir gweithdy Creaduriaid y Goedwig gan Arlunwyr Preswyl Elan Links T.S Anna ac Adri Schokker.

Nid oes angen profiad.

Oedran: 7-99

Mae’r niferoedd yn gyfyngedig, felly archebwch drwy ebostio: trees@theforest.earth