Elan Eye - Animation Day

Event date: 
10 November 2019
Event time: 
11am - 4pm
Location: 
CARAD Theatre Building

Join Jim Elliott and learn how to create your own short animated film. In the theatre building, there will be a loop of locally created films, do drop in, have some light refreshment and relax and admire the creativity! Featuring films from Knighton Primary school, our Creative Elan Animation Workshop and more!

Bring a memory stick to take your film home (optional).

No booking needed. Children must be supervised. For more information, email beth.rees@elanvalley.org.uk

 

LLYGAD ELAN - DIWRNOD ANIMEIDDIO

11yb – 4yh Amgueddfa ac Oriel Rhaeadr

Ymuwch â Jim Elliott a dysgwch sut i greu’ch ffilm animeiddiad byr eich hun.  Yn yr adeilad theatr, lle bydd dolen o ffilmiau a grëwyd yn lleol, dewch i mewn, cewch luniaeth ysgafn, ymlaciwch ac edmygwch y creadigrwydd!  Yn cynnwys ffilmiau gan Ysgol Gynradd Tref y Clwdd, ein Gweithdy Animeiddio Elan Creadigol a mwy!

Dewch â ffon gof er mwyn mynd â’ch lluniau adref (dewisol).

Nid oes rhaid archebu lle.  Rhaid goruchwylio plant. Am fwy o fanylion e-bostiwch: beth.rees@elanvalley.org.uk