Elan Eye - Historical Film Evening

Event date: 
9 November 2019
Event time: 
7.30pm - 9.30pm
Location: 
CARAD Theatre Building

Go back in time and see Rhayader and the Elan Valley as they used to be in an evening of historic local films, provided by the CARAD Archives and Hafod Hardware. Also includes the winners of the Elan Valley Photography Competition. Light refreshment provided. Children must be supervised. Film starting at 7.30pm

For more information email: beth.rees@elanvalley.org.uk

 

 

LLYGAD ELAN - NOSON FFILM HANESYDDOL

7.30yh – 9.30 yh Adeilad Theatr CARAD

Ewch yn ôl mewn amser i weld sut oedd Rhaeadr a Chwm Elan yn arfer bod gyda noson o ffilmiau hanesyddol lleol, o Archifdy CARAD a Hafod Hardware.  Fe fydd hefyd yn cynnwys enillwyr Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Cwm Elan.  Darperir lluniaeth ysgafn.  Rhaid goruchwylio plant.

Am fwy o fanylion e-bostiwch: beth.rees@elanvalley.org.uk