Elan Eye - Mobile Phone Photography/Film Workshop

Event date: 
9 November 2019
Event time: 
1pm - 4pm
Location: 
Elan Links Office

Join artist and filmmaker Zillah Bowes to discover the magic of photographing and filming with your phone. Get tips on taking great landscape and portrait photos as well as still and moving video. A fun and practical workshop for all levels! 

Zillah was artist in residence with Elan Links in 2018. Her photographs are now showing in the National Assembly of Wales' Many Voices, One Nation exhibition tour. Her solo photographic exhibition in partnership with Ffotogallery and her fiction film in partnership with the BFI and BBC, both set in the Elan and Claerwen Valleys, will launch in 2020. https://www.aberystwythartscentre.co.uk/exhibitions/many-voices-one-nation

Booking recommended. Children must be supervised, ages 12+. For more information contact beth.rees@elanvalley.org.uk

 

LLYGAD ELAN - FFOTOGRAFFIAETH GYDA FFÔN SYMUDOL/GWEITHDY FFILM

1yp – 4yp Swyddfa Elan Links

Ymunwch â’r arlunydd a’r gwneuthurwr ffilmiau Zillah Bowes er mwyn darganfod sut i dynnu lluniau a ffilmio gyda’r ffôn.  Cewch awgrymiadau ar sut i dynnu lluniau tirluniau a phortreadau ynghyd â fideos llonydd a symudol.  Gweithdy hwylus ac ymarferol ar gyfer pob lefel!

Zillah oedd Arlunydd Preswyl Elan Links yn 2018.  Arddangosir ei lluniau ar hyn o bryd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yn ei thaith arddangos Many Voices, One Nation.  Lawnsir ei harddangosfa ffotograffig unigol mewn partneriaeth â Ffotogallery a’i ffilm ffuglen mewn partneriaeth â’r BFI a’r BBC, y ddau wedi’u lleoli yng Nghwm Elan, yn 2020. https://www.aberystwythartscentre.co.uk/exhibitions/many-voices-one-nation

Argymhellir archebu. Rhaid goruchwylio plant a rhaid iddynt fod yn oleiaf 12 oed. Am fwy o fanylion neu i archebu e-bostiwch: beth.rees@elanvalley.org.uk