Elan Eye - Dark Sky Photography Presentation

Event date: 
8 November 2019
Event time: 
6pm - 8.15pm
Location: 
Elan Valley Hotel
Radnor Forest Panorama

Join Ian Collins for a 'Dark Sky Photography Skills' Presentation which is classroom based at the Elan Valley. Demonstrations of how to capture our beautiful night sky with a Digital Camera, techniques, equipment and skills. This was a popular event last year, with limited spaces, so booking recommended!

All levels welcome. Ages 14+, children must be supervised. Booking recommended. For more information contact beth.rees@elanvalley.org.uk

Note – this event is in the Elan Valley Hotel, which is approximately 2.5 miles out of Rhayader, on the B4518 towards the Elan Valley.

 

LLYGAD ELAN - CYFLWYNIAD I FFOTOGRAFFIAETH YR WYBREN DYWELL

6yh-8.15yh Gwesty Cwm Elan

Ymunwch ag Ian Collins ar gyfer cyflwyniad ar ‘Sgiliau Ffotograffiaeth yr Wybren Dywyll’ sy’n cael ei gynnal mewn ystafell ddosbarth a leolir yng Nghwm Elan.  Dangosir sut i dynnu lluniau o’n hwybren dywyll brydferth  gyda chamera digidol, technegau, offer a sgiliau. Bu hwn yn ddigwyddiad poblogaidd y llynedd, gan fod y niferoedd yn gyfyngedig, argymhellir archebu lle!

Mae croeso i bawb ar unryw lefel. Oedran 14+, rhaid goruchwylio plant.  Argymhellir archebu lle. Am ragor o wybodaeth cysylltwch beth.rees@elanvalley.org.uk

Nodwch –  fe gynhelir y digwyddiad yng Ngwesty Cwm Elan, sydd oddeutu 2.5 milltir tu allan i Raeadr, ar y B4518 tuag at Gwm Elan.