Elan Eye

Event date: 
8 November 2019 to 10 November 2019
Event time: 
Various
Location: 
Various

A free film and photography festival. Events include:

Friday 8th November: Dark Sky Photography Skills Presentation

Saturday 9th November: Beginner's Camera Workshop

                                                    Mobile Phone Photography/Film Workshop

                                                    Historical Film Evening

Sunday 10th November: Animation Day

Contact: beth.rees@elanvalley.org.uk 01597 811 527

 

Gŵyl Ffilm a Ffotograffiaeth ddi-dâl. Digwyddiadau yn cynnwys:

Dydd Gwener 8fed o Dachwedd: Cyflwyniad i Ffotograffiaeth yr Wybren Dywyll

Dydd Sadwrn 9fed o Dachwedd: Gweithdy Camera i Ddechreuwyr

                                                                   Ffotograffiaeth gyda Ffôn Symudol/Gweithdy Ffilm

                                                                   Noson Ffilm Hanesyddol

Dydd Sul 10fed o Dachwedd:       Diwrnod Animeiddio

Cysylltwch â: beth.rees@elanvalley.org.uk 01597 811 527