Discover Elan: Local Geology Talk

Event date: 
6 September 2019
Event time: 
7.30pm - 9.00pm
Location: 
Rhayader Museum & Gallery

Enjoy a fascinating evening learning about the geological history of the Elan Valley: an ancient story of ice ages and mass extinction, written in stone.

Booking recommended. Talks are aimed at older children – adults. Children must be supervised. For more information contact beth.rees@elanvalley.org.uk

 

 

Darganfod Elan: Sgwrs am Ddaeareg Lleol

Mwynhewch noson difyr tra’n dysgu am hanes daearegol Cwm Elan: hanes hynafol am Oes yr Iâ a difodiant torfol, wedi’u hysgrifennu ar garreg.

Argymhellir archebu. Mae sgyrsiau wedi’u hanelu at blant hŷn – oedolion. Rhaid goruchwylio plant. Am ragor o wybodaeth cysyllttwch beth.rees@elanvalley.org.uk