Discover Elan: Rhayader by Nature Talk

Event date: 
1 September 2019
Event time: 
7.30pm - 9.00pm
Location: 
Rhayader Museum & Gallery

Join local experts, Rhayader by Nature as they present a captivating illustrated talk about their book, on the rich diversity of species in and around Rhayader. Refreshments provided.

Booking recommended. Talks are aimed at older children – adults. Children must be supervised. For more information contact beth.rees@elanvalley.org.uk

 

https://rhayaderbynature.wordpress.com/

 

Darganfod Elan: Sgwrs Rhayader by Nature

Ymunwch ag arbenigwyr lleol, Rhayader by Nature wrth iddyn nhw gyflwyno sgwrs darluniadol hudol am eu llyfr, ar yr amrywiaethau eang o rywogaethau sydd o fewn ac o gwmpas Rhaeadr.  Darperir lluniaeth.

Argymhellir archebu. Mae sgyrsiau wedi’u hanelu at blant hŷn – oedolion. Rhaid goruchwylio plant. Am ragor o wybodaeth cysyllttwch beth.rees@elanvalley.org.uk