Discover Elan: Local Food & Drink Tasting Evening

Event date: 
31 August 2019
Event time: 
7.30pm - 9.00pm
Location: 
Rhayader Museum & Gallery

Enjoy some of Mid Wales’ best food and drink produce in an exciting, explosion of tastes at Rhayader Museum & Gallery. Enjoy fun flavoured chocolate and delicious cheeses from local businesses, or enjoy a range of beverages and take some home!

Drop in event. Children must be supervised. For more information contact beth.rees@elanvalley.org.uk

 

Noson Blasu Bwyd a Diod Lleol

Dewch i fwynhau noson gyffrous a blasus gyda chynnyrch bwyd a diod gorau Canolbarth Cymru yn Nhŷ Penbont/The Lost Arc/Amgueddfa ac Oriel Rhaeadr.  Mwynhewch siocled bendigedig a chaws blasus o fusnesau lleol, neu fwynhewch ddewis o ddiodydd ac ewch a pheth adref!

Sesiwn galw heibio.. Rhaid goruchwylio plant. Am ragor o wybodaeth cysyllttwch beth.rees@elanvalley.org.uk