Discover Elan

Event date: 
31 August 2019 to 6 September 2019
Event time: 
Various
Location: 
Various

A week of free evening events to accompany the Elan Valley Walking Festival. Events include:

Saturday 31st August - Local food & drink tasting evening

Sunday 1st September - Rhayader by Nature talk

Monday 2nd September - Woodland Craft Workshop

Tueday 3rd September - Storytelling Evening

Thursday 5th September - Walking the Pipe Talk

Friday 6th September - Ladies' Beginners Mountain Biking

Friday 6th September - Local Geology Talk

 

Darganfod Elan

Wythnos o ddigwyddiadau di-dâl sy’n cyd-fynd â Gŵyl Gerdded Cwm Elan.  Digwyddiadau yn cynnwys:

Dydd Sadwrn 31 Awst - Noson Blasu Bwyd a Diod Lleol

Dydd Sul 1 Medi - Sgwrs Rhayader by Nature

Dydd Llun 2 Medi - Gweithdy Crefft y Coetir

Dydd Mawrth 3 Medi - Noson o Adrodd Chwedlau

Dydd Ian 5 Medi - Sgwrs ar Gerdded y Beipen

Dydd Gwener 6 Medi - Beicio Mynydd i Ddechreuwyr

Dydd Gwener 6 Medi - Sgwrs am Ddaeareg Lleol