Natural Elan: the Natural World and Well-being

Event date: 
26 July 2019 to 29 July 2019
Event time: 
Various
Location: 
Elan Valley

Free activities, workshops and talks exploring the natural world and wellbeing.

Events include:

Uses of Local Herbs Talk

Elan Calls Book Launch

Healing with Earth's Treasures Talk

Nature Day - including drop in whittling and discovering local species with nature experts

Mindful Walk

Introduction to Cycling

 

Elan Naturiol: Y Byd Naturiol a Lles

Sgyrsiau, gweithdai a gweithgareddau am ddim yn archwilio’r byd naturiol a lles.

Mae'r digwyddiadau yn cynnwys:

Sgwrs am Ddefnydd Perlysiau Lleol

Lansio Llyfr Elan yn Galw

 Iachau gyda Thrysorau’r Ddaear

Diwrnod Natur

Taith Gerdded Ymwybyddiaeth Ofalgar

Cyflwyniad i Feicio