Silver Jewellery Workshop

Event date: 
7 July 2018
Event time: 
10am - 4pm
Location: 
Elan Valley Visitor Centre

Led by Joy Powell, a local silver jewellery designer/maker & teacher. Spend the day learning traditional jewellery-making techniques using silver and copper and leave with your own unique finished pieces. No previous experience necessary.

Places are limited so please book in advance.

£60 per person, payable in advance, plus materials cost approximately £5 - £20, payable on the day. All tools and materials provided.

Please contact the Elan Valley Visitor Centre on 01597 810880 to book.

7 Gorffennaf
Dydd Sadwrn – Gweithdy Gemwaith Arian

10yb-4yp.  Arweinir gan yr arlunydd lleol Joy Powell.  Treuliwch y diwrnod yn dysgu am dechnegau gwneud gemwaith traddodiadol trwy ddefnyddio arian a chopr gan adael gyda’ch darnau unigryw gorffenedig eich hun.  Nid oes angen profiad blaenorol.  £60 y person, i’w dalu ymlaen llaw, a chostau deunydd ychwanegol tua £5 - £20, i’w dalu ar y dydd.  Darperir yr offer a’r deunydd.