Bushcraft Taster Session

Event date: 
30 October 2019
Event time: 
2 - 4pm
Location: 
Meet Elan Valley Visitor Centre

This is a great way to find out what bushcraft is all about or to build on your current experience. These sessions will cover a variety of subjects such as knife skills, foraging, and natural cordage to name a few.

These sessions will be led by our qualified bushcraft instructor. All tools and equipment provided.

Minimum age 12 years. No unaccompanied children please.

Places are limited so please book in advance on 01597 810880.

£10 per person, payable in advance.

Meet at the Visitor Centre.

30 Hydref
Dydd Mercher – Sesiwn Flasu Coedwriaeth

2-4yp.  Dyma ffordd dda i ddysgu am goedwriaeth neu i adeiladu ar eich profiad o goedwriaeth.  Ymdrinir â nifer o bynciau yn y sesiynau yma gan hyfforddwr coedwriaeth cymwys.  Darperir yr holl offer a chyfarpar.   Oedran isaf 12 oed.  Dim plant digwmni.  £10 y person, i’w dalu ymlaen llaw.