Bushcraft Taster Session

Event date: 
31 May 2019
Event time: 
2 - 4pm
Location: 
Meet Elan Valley Visitor Centre

This is a great way to find out what bushcraft is all about or to build on your current experience. These sessions will cover a variety of subjects and are led by our qualified bushcraft instructor. All tools and equipment provided. Min. age 12 years. No unaccompanied children please. £10 per person, payable in advance. 

Dydd Gwener 31 – Sesiwn Blasu Coedwriaeth
2-4yp. Dyma ffordd dda i ddysgu am goedwriaeth neu i adeiladu ar eich profiad o goedwriaeth. Ymdrinir â nifer o bynciau yn y sesiynau yma gan hyfforddwr coedwriaeth cymwys. Darperir yr holl offer a chyfarpar. Oedran isaf 12 oed. Dim plant digwmni. £10 y person.