Powys Ramblers Walk

Event date: 
10 October 2019
Event time: 
10am.
Location: 
Meet at Penbont car park

Dave’s 10.5 mile energetic walk climbs up to Bwlch Croesnewydd, crossing moorland before dropping to Troed y rhiw felen and passing below Creigiau Rhydoldog up to the mountain road. The walk returns across moorland via Banc Trehesglog. No dogs.         

Dydd Iau 10  Hydref – Taith Gerdded Crwydrwyr Powys
10yb. Fe fydd taith gerdded egnïol Dave o 10.5 milltir yn dringo i Fwlch Croesnewydd, gan groesi gweundir cyn disgyn i Droed y Rhiw Felen a phasio o dan Creigiau Rhydoldog i fyny i ffordd y mynydd. Mae’r daith yn dychwelyd ar draws gweundir     
trwy Banc Trehesglog. Dim cŵn. Man cyfarfod ym maes parcio Penbont.