Rhayader Community Walk

Event date: 
17 November 2019
Event time: 
10.30am.
Location: 
Caban Coch car park

Clive’s 7.5 mile energetic walk will take you round Caban Coch passing Nant y Gro and a Welsh longhouse on a mix of well walked paths through forestry and open hillside with good views of the reservoir. Meet at Caban Coch car park.

 

Taith Gerdded Gymunedol Rhayader
10.30yb. Fe fydd taith gerdded egnïol Clive o 7.5 milltir yn mynd â chi o gwmpas Caban Coch heibio Nant y Gro a Thy Hir Cymreig ar gymysgedd o lwybrau a gerddir yn aml trwy fforestydd a bryniau agored gyda golygfeydd da o’r gronfa ddwr. Man cyfarfod ym maes parcio Caban Coch.