Creative Elan: Drawing by Moonlight

Event date: 
19 April 2019
Event time: 
7.30pm - 12.30pm
Location: 
Penbont Tea Rooms

Let your imagination run wild in the dark with artists Short and Forward, who will take you on an exploratory night walk by the light of the rising full moon, and guide you to enjoy the unique visionary experience of night time drawing. No artistic experience or skills necessary. Drawing materials will be provided but you can bring your own if preferred.

End the evening with delicious hot moon pancakes and savour a new appreciation of the night time.

This event takes place in darkness and will be covering rough ground underfoot. Walking boots, waterproof clothing and warm layers will be needed. Please see online for more information on what to bring.

Places are free but limited so please book in advance by contacting Beth Rees on 01597 811 527 or emailing beth.rees@elanvalley.org.uk

 

Arlunio dan Olau’r Lleuad

Defnyddiwch eich dychymyg yn y tywyllwch gyda’r arlunwyr Short and Forward, a fydd yn eich tywys ar daith gerdded archwiliadol gyda’r nos yng ngholau codiad y lleuad llawn, ac yn eich tywys i fwynhau’r profiad gweledol unigryw o arlunio yn y nos.  Nid oes angen profiad na sgiliau artistig.  Fe ddarperir deunydd arlunio ond fe allwch ddod â rhai eich hun.  Gorffenwch y noswaith gyda chrempog lleuad llawn blasus a darganfyddwch gwerthfawrogiad newydd o’r nos.

 

Fe fydd y digwyddiad hwn yn digwydd yn y tywyllwch ac fe fydd tir garw o dan draed.  Fe fydd angen eisgidiau cerdded, dillad gwrth-ddŵr a dillad i gadw’n gynnes.  Edrychwch ar-lein am ragor o wybdaeth ar beth fydd ange.

Mae llefydd am ddim ond yn brin felly archebwch le ymlaen llaw trwy gysylltu â Beth Rees ar 01597 811 527 neu ebostiwch beth.rees@elanvalley.org.uk