Creative Elan: Painting Without Brushes

Event date: 
18 April 2019
Event time: 
10am - 1pm
Location: 
Visitor Centre Education Room

Let artist Deb Leeton-Bunker guide you through painting without using a brush. Be inspired by the scenery around the Elan Valley and create a unique piece of artwork using cards and masking tape. Wear old clothes.

Children must be supervised, minimum age 7. Places are free but limited so please book in advance by contacting Beth Rees on 01597 811 527 or emailing beth.rees@elanvalley.org.uk

 

Arlunio heb Frwsys

Gadewch i Deb Leeton-Bunker eich tywys trwy arlunio heb ddefnyddio brws.  Gadewch i’r golygfeydd o gwmpas Cwm Elan eich ysbrydoli a chreuwch darn unigryw o waith celf gan ddefnyddio cardiau a thâp masgio.   Gwisgwch hen ddillad.

Mae llefydd am ddim ond yn brin felly archebwch le ymlaen llaw trwy gysylltu â Beth Rees ar 01597 811 527 neu ebostiwch beth.rees@elanvalley.org.uk