Creative Elan: Pottery – exploring the natural environment through clay

Event date: 
13 April 2019
Event time: 
10am - 1pm
Location: 
Rhayader Museum & Gallery

Let Alex Allpress guide you to create and decorate your own piece of pottery inspired by nature. For £5 the piece can be fired and picked up from CARAD.

Children must be supervised, minimum age 5. Places are free but limited so please book in advance by contacting Beth Rees on 01597 811 527 or emailing beth.rees@elanvalley.org.uk

 

 

Crochenwaith – archwilio’r amgylchedd naturiol trwy glai

Gadewch i Alex Allpress eich tywys i greu ac i addurno’ch darn eich hun o grochenwaith wedi ei ysbrydoli gan natur.  Am £5 gall y darn gael ei danio a’i gasglu o CARAD.

Mae llefydd am ddim ond yn brin felly archebwch le ymlaen llaw trwy gysylltu â Beth Rees ar 01597 811 527 neu ebostiwch beth.rees@elanvalley.org.uk