Powys Ramblers Walk

Event date: 
6 September 2019
Event time: 
10am
Location: 
Penbont car park

Chris will lead a moderate 6 mile walk which starts along Garreg Ddu to Tynllidiart before climbing steeply to Moelfryn, then across rough ground to Nant Brythgwm, crossing the dam and returning along the Elan Valley Trail. No dogs allowed. Meet at Penbont car park.

Dydd Gwener 6 Medi – Taith Gerdded Crwydrwyr Powys
10yb. Fe fydd Chris yn arwain taith gerdded cymhedrol o 6 milltir sy’n dechrau ar hyd Garreg Ddu i Dynllidiart cyn dringo’n serth i Moelfryn, wedyn ar draws tir garw i Nant Brythgwm, croesi’r argae a dychwelyd ar hyd Llwybr Cwm Elan. Ni chaniateir cŵn. Man cyfarfod ym maes parcio Penbont.