The Prehistoric Landscape of Maenhir

Event date: 
7 September 2019
Event time: 
11am
Location: 
Dyfed Powys border car park

TRYSOR will lead this  2.5 mile walk from the layby at Blaenycwm to Cistfaen, visiting some of the best prehistoric sites in the area. A moderate to hard walk, mostly on a footpath. Meet at the Dyfed Powys border car park SN 853758.

Dydd Sadwrn 7 Medi – Tirwedd Cynhanes Maenhir
11yb. Fe fydd TRYSOR yn arwain y daith gerdded 2.5 milltir o’r gilfan ym Mlaenycwm i Gistfaen, gan ymweld â rhai o’r safleoedd cynhanes gorau yn yr ardal. Taith gymhedrol i egnïol, yn bennaf ar lwybr. Man cyfarfod ym maes parcio ffin Dyfed Powys. Cyfeirnod grid SN 853758.