Advanced Navigation

Event date: 
7 September 2019
Event time: 
9.30am-4pm
Location: 
Elan Valley Visitor Centre

Join Terry Smith for a hands-on day of navigating in open country with map and compass. An advanced workshop - knowledge of map reading and compass use is essential. N.B. There is a beginners navigation workshop on Tuesday 3rd September. Please book your place on 01597 810449 or email info@elanvalleytrust.org
 

Dydd Sadwrn 7 Medi – Mordwyaeth Uwch
9.30yb-4yp. Ymunwch â Terry Smith am ddiwrnod ymarferol o fordwyo yn y wlad agored gyda map a chwmpawd.  Gweithdy uwch yw hwn ac mae gwybodaeth o ddarllen map a defnyddio cwmpawd yn hanfodol. O.N. Cynhelir gweithdy mordwyaeth i ddechreuwyr ar ddydd Mawrth 3ydd of Fedi. Man cyfarfod yn y Ganolfan Ymwelwyr.