Why Wye, Y?

Event date: 
6 September 2019
Event time: 
10am
Location: 
Pont ar Elan car park

Yvonne Gulley will lead this moderate 7 mile circular walk from Pont ar Elan, taking in the valleys of the Wye and the Elan, with a short climb to the top of Moelfryn. Please bring a packed lunch. Meet at Pont ar Elan car park.

Dydd Gwener 6 Medi – “Why Wye, Y?”
10yb. Fe fydd Yvonne Gulley yn arwain y cylchdaith cymhedrol o 7 milltir o Bont ar Elan, trwy ddyfrynnoedd y Gwy a’r Elan gyda dringo byr i gopa Moelfryn. Dewch â bocs bwyd. Man cyfarfod ym maes parcio Pont ar Elan.