Elan Valley Past and Present - An Evening Talk

Event date: 
4 September 2019
Event time: 
7pm
Location: 
Elan Valley Hotel

Join local historians David James and Vic Pardoe for a fascinating visual talk about the rich and varied history of human presence in the Elan Valley, dating back to 4000 BC. Their passion about local history will inspire you! Meet at the Elan Valley Hotel.

Dydd Mercher 4 Medi – Gorffennol a Phresennol Cwm Elan – Araith gyda’r hwyr
7yh. Ymunwch â’r haneswyr lleol David James a Vic Pardoe am araith ddiddorol a gweledol am hanes cyfoethog ac amrywiol presenoldeb pobl yng Nghwm Elan, sy’n dyddio’n ôl i 4000 CC. Fe fydd eu hangerdd dros hanes lleol yn eich ysbrydoli! Man cyfarfod Gwesty Cwm Elan.