Three Mines to the Top

Event date: 
3 September 2019
Event time: 
9.30am
Location: 
Llannerch y Cawr car park

Chris Franks will lead this 10.5 mile challenging walk, taking in the mines of the Rhiwnant Valley, passing Llyn Carw and on to the summit of Drygarn Fawr, then past the Mermaid Pool and the Poison Hole. Please bring a packed lunch. Meet at Llannerch y Cawr car park.

Dydd Mawrth 3 Medi – Tair Mwynfa i’r Copa
9.30yb. Fe fydd Chris Franks yn arwain y daith gerdded egnïol o 10.5 milltir, yn ymweld â’r mwynfeydd yng Nghwm Rhiwnant, heibio Llyn Carw ac ymlaen i gopa Drygarn Fawr, wedyn heibio Pwll y Fôr-forwyn a Chafn y Gwenwyn. Dewch â bocs bwyd. Man cyfarfod ym maes parcio Llannerch y Cawr.