Cwm Elan Mines Experience

Event date: 
1 September 2019
Event time: 
10am
Location: 
Nantgwyllt Church car park

Join Elan Valley Trustee, Bob Vaughan on a 5 mile walk to explore the history and remains of Cwm Elan Lead Mines. You will also be able to see the stabilising works. Meet at Nantgwyllt Church car park.

Dydd Sul 1 Medi  – Profiad Mwynfeydd Cwm Elan
10yb. Ymunwch ag Ymddiriedolwr Cwm Elan, Bob Vaughan ar daith gerdded o 5 milltir i archwilio hanes a gweddillion Mwynfeydd Plwm Cwm Elan. Fe fyddwch hefyd yn gallu gweld y gweithfeydd sefydlogi.