Monks Trod Part 2: The Abbey to the Elan

Event date: 
1 September 2019
Event time: 
9am-5.30pm
Location: 
Meeting point given upon booking

Due to popularity, we have increased spaces for this walk. Please book now to avoid disappointment. 

A joint event with Brecon Beacons Park Society. Join Dilys Harlow and Andrew Leonard as they lead the second part of the Monks Trod linear route from Abbey Cwmhir to Pont-ar-Elan. This 12.5 mile walk will take you along minor roads, tracks and rough paths, following a route used by the Cistercians. £5 donation. Booking is essential due to minibus to start. Meeting point given upon booking. Please book your place on 01597 810449 or email info@elanvalleytrust.org

Dydd Sul 1 Medi – Llwybr y Mynachod Rhan 2: Yr Abaty i Elan
9yb-5.30yp. Digwyddiad ar y cyd â Chymdeithas Parc Bannau Brycheiniog.  Ymunwch â Dilys Harlow ac Andrew Leonard wrth iddynt arwain yr ail ran o Lwybr llinellog y Mynachod o Abaty Cwm-Hir i Bont ar Elan. Fe fydd y daith 12.5 milltir hon yn mynd â chi ar hyd isffyrdd, traciau a llwybrau garw, yn dilyn y llwybr a ddefnyddiwyd gan y Sistersiaid. Cyfraniad o £5. Mae llogi lle yn hanfodol oherwydd dechreuir mewn bws mini. Rhoddir y man cyfarfod wrth archebu lle.