Ancient Sites of the Elan Valley

Event date: 
31 August 2019
Event time: 
10am
Location: 
old wash pool SN 932697

Local historians David James and Vic Pardoe will lead this 5.5 mile scenic walk into the highlands of the Elan Valley, visiting Esgair Perfedd Roman Marching Camp, Cairns, Cists and Stone Rows. Please bring a packed lunch and drinks. Dogs are welcome but please ensure they are kept on leads due to livestock present on the hills. Meet at the old wash pool SN 932697.

Dydd Sadwrn 31 Awst – Safleoedd Hynafol Cwm Elan
10yb. Arweinir y daith olygfaol 5.5 milltir gan yr haneswyr lleol David James a Vic Pardoe i mewn i ucheldiroedd Cwm Elan, gan ymweld â Gwersyll Gorymdeithio Rhufeinig Esgair Perfedd, Carneddau, Cistfeini a Rhesi Cerrig. Dewch â bocs bwyd a diodydd. Mae croeso i gŵn ond sicrhewch eu bod ar dennyn oherwydd bodolaeth da byw ar y bryniau. Man cyfarfod yr hen bwll golchi SN 932697.