Monks Trod Part 1: Strata Florida to Pont ar Elan

Event date: 
31 August 2019
Event time: 
9am-5pm
Location: 
Meeting point given upon booking

Due to popularity, we have increased spaces for this walk. Please book now to avoid disappointment. 

A joint event with Brecon Beacons Park Society. Join Dilys Harlow and Andrew Leonard as they lead the first part of the Monks Trod linear route from Strata Florida to Pont-ar-Elan. This 11.8 mile walk will take you along minor roads, tracks and rough paths, following a route used by the Cistercians across the Elenydd. £5 donation. Booking is essential due to minibus to start. Meeting point given upon booking. Please book your place on 01597 810449 or email info@elanvalleytrust.org

Dydd Sadwrn 31 Awst – Llwybr y Mynachnod Rhan 1: Ystrad Fflur i Bont ar Elan
9yb-5yp. Digwyddiad ar y cyd â Chymdeithas Parc Bannau Brycheiniog. Ymunwch â Dilys Harlow ac Andrew Leonard wrth iddynt arwain rhan gyntaf Llwybr llinellog y Mynachod o Ystrad Fflur i Bont ar Elan. Fe fydd y daith 11.8 milltir hon yn mynd â chi ar hyd isffyrdd, traciau a llwybrau garw, ac yn dilyn llwybr a ddefnyddiwyd gan y Sistersiaid ar draws yr Elenydd. Cyfraniad o £5.  Mae llogi lle yn hanfodol oherwydd dechreuir mewn bws mini. Rhoddir y man cyfarfod wrth archebu lle.