Beginners Navigation

Event date: 
3 September 2019
Event time: 
9.30am-4pm
Location: 
Elan Valley Visitor Centre

Join Terry Smith for a hands-on day of map and compass reading. With both theory and practical application this workshop will improve your understanding of maps and access to the countryside. N.B. There is an advanced workshop being held on Saturday 7th September. Meet at the Visitor Centre. Please book your place on 01597 810449 or email info@elanvalleytrust.org

Dydd Mawrth 3 Medi – Gweithdy Mordwyo i Ddechreuwyr
10yb-3yp. Ymunwch â Terry Smith am ddiwrnod ymarferol yn darllen map a chwmpawd.  Gyda chymwysiad theori ac ymarferol bydd y gweithdy hyn yn gwella’ch dealltwriaeth o fapiau a mynediad i gefn gwlad. O.N. Cynhelir gweithdy uwch ar ddydd Sadwrn 7fed o Fedi. Man cyfarfod yn y Ganolfan Ymwelwyr.