Powys Ramblers Walk

Event date: 
2 September 2019
Event time: 
10am
Location: 
Pont ar Elan car park

Richard will lead a scenic short 4 mile walk over rough, hilly and boggy ground to include the Bothy at Lluest Cwmbach. Meet at Pont ar Elan car park.

Dydd Llun 2 Medi – Taith Gerdded Crwydrwyr Powys
10yb. Fe fydd Richard yn arwain taith gerdded olygfaol 4 milltir dros dir garw, bryniog a chorsog gan gynnwys y Bwthyn yn Lluest Cwmbach.  Man cyfarfod maes parcio Pont ar Elan.