Exploring Night Time Nature

Event date: 
24 August 2019
Event time: 
7.30pm.
Location: 
Llannerch y Cawr car park
Exploring Night Time Nature

To celebrate European Bat Weekend, join Sorcha Lewis for an evening bat and moth discovery walk at Llannerch y Cawr. Please bring torches. Suitable for families. Meet at Llannerch y Cawr car park.

Dydd Sadwrn 24 Awst – Archwilio Natur y Nos
7.30yh. I ddathlu Penwythnos Ystlumod Ewrop, ymunwch â Sorcha Lewis ar daith gerdded gyda’r hwyr i ddarganfod mwy am ystlumod a gwyfynod yn Llannerch y Cawr. Dewch â thorshys. Addas ar gyfer y teulu. Man cyfarfod ym maes parcio Llannerch y Cawr.