Creative Elan: Amazing Animation

Event date: 
17 April 2019
Event time: 
10am - 4pm
Location: 
Visitor Centre Education Room

Have a go at animation a short film using natural materials. Expert Jim Elliott will guide you through the processes of creating and then animating. You can later view your results on our YouTube or bring a memory stick to save it.

Drop in session. Children must be supervised, minimum age 5

For more information contact Beth Rees on 01597 811 527 or beth.rees@elanvalley.org.uk

 

Animeiddiad Rhyfeddol

Ceisiwch wneud ffilm fer animeiddio gan ddefnyddio deunydd naturiol.  Fe fydd yr arbenigwr Jim Elliott yn eich tywys trwy’r broses o greu ac wedyn animeiddio.  Fe allwch edrych ar eich canlyniadau ar ein YouTube neu dewch â ffon gof i’w gadw.

Sesiwn galw heibio.

Am ragor o wybodaeth cysylltwchâ Beth Rees ar 01597 811 527 neu beth.rees@elanvalley.org.uk