Creative Elan: Walk the Drovers' Tales

Event date: 
16 April 2019
Event time: 
10am - 2pm
Location: 
Gro Wood car park

Master storyteller Phil Okwedy will captivate you with his stories of the brave, reckless and hardy drovers of years gone by, as you walk in areas they too may have visited.

The walk will be a variation on the Gro Wood walk  (the lower part) https://www.elanvalley.org.uk/crwydro/walking/gro-wood

Some degree of physical fitness is required as the walk is not always flat (approx 150m climb overall). Walking boots, suitable waterproof clothing, warm spare layers and food & drink are required. Minimum age 7, children must be supervised.

Places are free but limited so please book in advance by contacting Beth Rees on 01597 811 527 or emailing beth.rees@elanvalley.org.uk

 

Cerddwch Chwedleuon y Porthmyn

Fe fydd yr adroddwr storïau meistrolgar Phil Okwedy yn eich hudo gyda’i storïau am borthmyn dewr, di-hid a gwydn y gorffennol, wrth i chi gerdded mewn mannau efallai iddynt hwythau eu troedio.

Bydd y daith yn amrywiad ar daith Gro Wood (y rhan isaf)

https://www.elanvalley.org.uk/crwydro/walking/gro-wood 

Fe fydd angen peth lefel o ffitrwydd gan nad yw’r daith gerdded ar y gwastad bob tro.  Fe fydd angen esgidiau addas a dillad gwrth-ddŵr addas hefyd.  Edrychwch ar-lein am ragor o wybodaeth am beth sydd angen i ddod.

Mae llefydd am ddim ond yn brin felly archebwch le ymlaen llaw trwy gysylltu â Beth Rees ar 01597 811 527  neu ebostiwch beth.rees@elanvalley.org.uk