Creative Elan: Make Your Own Mythical Creatures

Event date: 
16 April 2019
Event time: 
1pm - 5pm
Location: 
Visitor Centre Education Room

Let your imagination run wild as you create a mythical creature, decorating them with natural materials. Kit out a fairy in the latest feather fashions, or gear up a goblin with a leafy jacket. Discover our large dragon that everyone can help decorate.

Children must be supervised, minimum age 5. It's advisable to wear old clothes/clothes to get messy.

Places are free, drop in session. For more information contact Beth Rees on 01597 811 527 or emailing beth.rees@elanvalley.org.uk

 

Lluniwch eich Creadur Chwedlonol eich hun

Defnyddiwch eich dychymyg i greu creadur chwedlonol, a’i addurno â deunydd naturiol.  Gwisgwch dylwyth teg yn y fasiwn diweddaraf, neu rhowch siaced ddeiliog ar goblyn.  Darganfyddwch ein draig fawr ac fe all pawb helpu i’w addurno.

Rhaid goruchwylio plant.  Gwisgwch hen ddillad er mwyn gwneud llanast.

Sesiwn galw heibio. Cysylltu â Beth Rees ar 01597 811 527 neu ebostiwch beth.rees@elanvalley.org.uk